کوههای مریخی که شبیه به کوههای مریخی هستند و کمتر در جهان کوهی به این شکل وجود دارد بدبوم نامیده میشوند که عبارتند از زمینها و بلندیهایی که در کوههای مریخی چابهار ایران 361

ادامه مطلب

کوه های مریخی مناظری از کوههای کره ماه را برای انسان تداعی میکنند و جنس رسوبی آنها و همچنین فرسایش خاص کوهها موجب ایجاد شیارها و تراشهای زیبایی شده است که گویی نقاشی ماهر آنها را به تصویر کشیده است. کوه های مریخی ایران تور طبیعت گردی و رفتینگ

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها