با اين حال او گفت چنين توافقی بايد يافتن يک راه حل عادلانه برای مساله قبرس را شامل شود.در حال حاضر قبرس بين يک منطقه شمالی خود مختار ترک زبان و منطقه ای در جنوب که قبرسی های يونانی تبار بر آن حاکم هستند تقسيم می شود. يافتن يک راه حل عادلانه برای مساله قبرس 2002 11 21

ادامه مطلب

اين كشور با محكوم كردن خشونت نيروهاى امنيتى عليه معترضان خواستار يافتن راه حل سياسى براى پايان دادن به ماه ها بحران ناشى از نحوه برگزارى انتخابات رياست جمهورى شد. فرانسه خواستار راه حل سياسى براى نا آرامی های ايران شد

ادامه مطلب
فروشگاه
برترین ها
موضوعات
برچسب ها